Bericht in verband met de afwerking van ronde 8 & 9 van de Zilveren Toren 2019

Steven      02.07.2020

Zoals jullie weten zijn er een aantal matchen van de ZT 2020 uitgesteld ten gevolge van de SARS-CoV-2 maatregelen, een deel van ronde acht en alle ontmoetingen van ronde negen. Maandag werd op de RvB van de Liga beslist dat deze matchen in principe alsnog zullen worden gespeeld, en wel tussen 2 en 9 oktober. Deze periode is gekozen in weken wanneer er geen IC ronden gepland staan. De matchen volledig annuleren zou volgens ons een minder goede optie zijn, omdat daardoor steeds bepaalde ploegen zouden bevoordeeld of benadeeld worden.

Momenteel is dit natuurlijk nog wel onder het voorbehoud dat er op de gegeven data terug in normale omstandigheden gespeeld mag worden. We willen de data echter toch nu al meedelen, zodat er tijd is dit in te plannen in de interne kalenders van de kringen.

De ontmoetingen van ronde 8, die dus normaal gezien voor 2 & 3 oktober gepland zijn, mogen in onderling overleg tussen de betrokken kringen ook al vroeger afgewerkt worden. Laat dit dan wel op voorhand even aan mij weten. De ontmoetingen van ronde 9 dienen allemaal in de week van 5 tot 9 oktober gespeeld te worden.

Enkele praktische punten:

 • Er is geen gemeenschappelijke slotronde, dus de ontmoetingen van de laatste ronde worden gespeeld op de clubavond van de thuisploeg. Technisch is het niet mogelijk deze data aan te passen op de ZT site, dus noteer dat deze matchen niet op vrijdag zullen zijn:
  Borgerhout 2 - TSM 2 (op donderdag 8/10)
  SK Oude God 1 - SK Brasschaat 2 (dinsdag 6/10)
  SK Oude God 2 - SK Brasschaat 3 (dinsdag 6/10)
  SK Oude God 4 - Turnhout 2 (dinsdag 6/10)
 • Er wordt in principe gespeeld volgens de spelerslijsten van januari (deze zijn nog steeds beschikbaar op de ZT website). Als dit voor een kring een onoverkomelijk probleem zou stellen, bv. omdat er meerdere vaste spelers geen lid meer zijn of geen ZT meer spelen, zullen we daar geval per geval een oplossing voor proberen te vinden. Dat hoeft nu nog niet te gebeuren, maar als bijvoorbeeld in september zou blijken dat veel van de vaste spelers van één van uw ploegen niet meer beschikbaar zijn, laat mij dit dan weten.
 • Om competitie vervalsing te voorkomen dienen de resultaten van de ontmoetingen van ronde negen die voor vrijdag 9 oktober plaatsvinden niet onmiddellijk op de site te worden ingegeven. De uitslagen van de matchen die op dinsdag en donderdag gespeeld worden kunnen in de plaats daarvan per e-mail naar tornooileider@schaakliga-antwerpen.be verstuurd worden. Ik zal deze dan zelf ingeven na vrijdag 9/10.
 • De prijzen zullen uitgedeeld worden op de AV van de Liga.

Noteer eventueel ook alvast dat de ronden van de Zilveren Toren 2021 in de volgende weken zullen plaatsvinden:

ronde 1 11 tot 16 januari
ronde 2 18 tot 22 januari
ronde 3 25 tot 29 januari
ronde 4 8 tot 13 februari
ronde 5 15 tot 20 februari
ronde 6 22 tot 27 februari
ronde 7 8 tot 13 maart
ronde 8 15 tot 20 maart
ronde 9 26 maart (gemeenschappelijke slotronde in Niel)

Het toernooi zal dus iets later beginnen dan dit jaar, wat meer tijd laat de spelerslijsten in orde te brengen.

Bericht in verband met de Nationale Interclub

Steven      25.06.2020

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid,

tengevolge een beslissing van 16/06/2020 heeft het bestuursorgaan van de KBSB beroep aangetekend tegen de beslissing van de Commissie voor Geschillen die op 02/06/2020 werd kenbaar gemaakt.
Onze redenen worden uiteengezet in de laatste verslag van het bestuursorgaan: https://www.frbe-kbsb-ksb.be/api/filecontent/20200620%20PV%20OA%20-%20Verslag%20BO__066242.pdf.


We verwachten een beslissing van de Beroepscommissie in de loop van de tweede helft van juli.
De formule die een einde zal maken aan de NIC's 2019-2020 en de kalender voor de NIC's 2020-2021 zullen afhangen van die beslissing.

In afwachting wil ik uw aandacht vestigen op de volgende onderwerpen:

Vriendelijke groet.

Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien

Eerste clubavond in corona tijden

Steven      13.06.2020

Rokade Westerlo hield gisteren zijn clubavond opnieuw in Café 't Centrum. Het was een rustige avond in het café waar beduidend minder bezoekers aanwezig waren. 4 Rokadisten verbroederden er met een externe schaakliefhebber :).

De extra ruimte, en verminderde café-drukte maken dat we dit volgende weken gaan herhalen. Indien je interesse hebt om ook langs te komen: geef een seintje op voorhand. Zo kunnen we eventuele drukte voorzien en reserveren indien nodig.

Update NIC 2019 - 2020

Steven      04.06.2020

Dit bericht is zopas verspreid, naar aanleiding van uitspraak Commissie voor Geschillen in verband met de manier van beëindiging en reeksindeling NIC 2019 - 2020 / NIC 2020 - 2021. Je kan dit bericht ook terugvinden op https://www.frbe-kbsb-ksb.be/nl/articles/view/nic-icn-2019-2020-coronavirus-covid-19-quaterdecies

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid,

De Commissie voor Geschillen heeft op zaterdag 30/05/2020 om 14.15 uur een hoorzitting per videoconferentie gehouden, waarop het bestuur van de KBSB (de tegenpartij), vertegenwoordigd door de VNT, en de verzoeker (de negen clubs) de gelegenheid hebben gekregen om hun standpunt over de zaak kenbaar te maken.
De Commissie voor Geschillen heeft vervolgens beraadslaagd en ons haar besluit op 02/06/2020 meegedeeld.

Hier volgt een vertaling van de beslissing:
"Aan het bestuur van de KBSB (Koninklijke Belgische Schaakbond)Naar aanleiding van de klacht die op 4 april is ingediend door de partijen met de volgende stamnummers: 621, 114, 260, 465, 471, 541, 607, 909, 627De commissie is op zaterdag 30 mei om 14.15 uur bijeengekomen.De commissie was samengesteld uit Michèle d'Elia, Kurt Rosskamp, Luc Oosterlinck, Cédric Sohet en Frank Deneyer.De vergadering begon om 14:32 uur en eindigde om 15:35 uur.Aanwezig op deze vergadering, Luc Cornet, Laurent Wery, VictorSchleck, Raphael Sproten, Stephane Jassin, Willem Penninck,Marcel Lafosse, Valeer Maes, Sergio Zamparo, Dave Remijsen,Patrick Wautelet, Timothy de Rycke, Martijn Maddens, Martin Deschepper, Bart Persoons, Wessel van Kessel, Bert van Ael en Ludovic Hias.Na verzoekers te hebben gehoord en rekening houdend met de nota met opmerkingen van de raad van bestuur van 30 mei.Wat de ontvankelijkheid van de klacht betreft, heeft de commissie de klacht met vijf stemmen voor en één onthouding ontvankelijk en gegrond verklaard.Wat betreft de annulering van het toernooi.Noch in de Belgische regels van de NIC's, noch in het FIDE-reglement wordt de situatie als gevolg van de COVID-19 vermeld, zodat het toernooi alleen door de hoofdscheidsrechter kan worden gestopt, in geen geval de annulering.Op grond van deze feiten vernietigt de Geschillencommissie de beslissing van de Raad van Bestuur met vijf stemmen voor en één onthouding. Over het feit dat we een rangschikking kunnen vastleggen.Op basis van de FIDE-regels art8 Unplayed games en 8.2.2"Speler" in 8.1 -8.3.3, omvat een "team" waar nodig."Als een speler ten minste 50% van zijn wedstrijden heeft voltooid, blijven de resultaten in de wedstrijdtafel staan en worden ze in het eindklassement meegeteld. De niet-gespeelde partijen van de speler worden getoond zoals hierboven. »De Geschillencommissie verwerpt met vijf stemmen voor en één onthouding de conclusies van het bestuur en verklaart dat het mogelijk is een rangschikking vast te leggen. Op het punt van de boetes is de Geschillencommissie het unaniem eens met de conclusies van het Bestuur en wijst het verzoek van de eisers af.Tot slot,De geschillencommissie beslist (1) de beslissing van de Raad van Bestuur nietig te verklaren.2) De KBSB de keuze te geven om de laatste twee ronden te spelen of een rangschiking op te stellen.3) De boetes blijven van kracht.4. De betaalde waarborgsom aan de verzoeker terug te geven.De GeschillencommissieFrank DeneyerKurt RosskampCedric SohetMichele D'EliaLuc OosterlinckPatrick Fryns"
De raad van bestuur van de KBSB dankt de leden van de Commissie voor Geschillen voor de uitgevoerde opdracht.
De Raad van Bestuur zal de beslissing van de Commissie verder onderzoeken en zal u spoedig op de hoogte brengen van het gevolg dat ze eraan zal geven.

Vriendelijke groet.
Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien