Update NIC 2019 - 2020

Steven      04.06.2020

Dit bericht is zopas verspreid, naar aanleiding van uitspraak Commissie voor Geschillen in verband met de manier van beëindiging en reeksindeling NIC 2019 - 2020 / NIC 2020 - 2021. Je kan dit bericht ook terugvinden op https://www.frbe-kbsb-ksb.be/nl/articles/view/nic-icn-2019-2020-coronavirus-covid-19-quaterdecies

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid,

De Commissie voor Geschillen heeft op zaterdag 30/05/2020 om 14.15 uur een hoorzitting per videoconferentie gehouden, waarop het bestuur van de KBSB (de tegenpartij), vertegenwoordigd door de VNT, en de verzoeker (de negen clubs) de gelegenheid hebben gekregen om hun standpunt over de zaak kenbaar te maken.
De Commissie voor Geschillen heeft vervolgens beraadslaagd en ons haar besluit op 02/06/2020 meegedeeld.

Hier volgt een vertaling van de beslissing:
"Aan het bestuur van de KBSB (Koninklijke Belgische Schaakbond)Naar aanleiding van de klacht die op 4 april is ingediend door de partijen met de volgende stamnummers: 621, 114, 260, 465, 471, 541, 607, 909, 627De commissie is op zaterdag 30 mei om 14.15 uur bijeengekomen.De commissie was samengesteld uit Michèle d'Elia, Kurt Rosskamp, Luc Oosterlinck, Cédric Sohet en Frank Deneyer.De vergadering begon om 14:32 uur en eindigde om 15:35 uur.Aanwezig op deze vergadering, Luc Cornet, Laurent Wery, VictorSchleck, Raphael Sproten, Stephane Jassin, Willem Penninck,Marcel Lafosse, Valeer Maes, Sergio Zamparo, Dave Remijsen,Patrick Wautelet, Timothy de Rycke, Martijn Maddens, Martin Deschepper, Bart Persoons, Wessel van Kessel, Bert van Ael en Ludovic Hias.Na verzoekers te hebben gehoord en rekening houdend met de nota met opmerkingen van de raad van bestuur van 30 mei.Wat de ontvankelijkheid van de klacht betreft, heeft de commissie de klacht met vijf stemmen voor en één onthouding ontvankelijk en gegrond verklaard.Wat betreft de annulering van het toernooi.Noch in de Belgische regels van de NIC's, noch in het FIDE-reglement wordt de situatie als gevolg van de COVID-19 vermeld, zodat het toernooi alleen door de hoofdscheidsrechter kan worden gestopt, in geen geval de annulering.Op grond van deze feiten vernietigt de Geschillencommissie de beslissing van de Raad van Bestuur met vijf stemmen voor en één onthouding. Over het feit dat we een rangschikking kunnen vastleggen.Op basis van de FIDE-regels art8 Unplayed games en 8.2.2"Speler" in 8.1 -8.3.3, omvat een "team" waar nodig."Als een speler ten minste 50% van zijn wedstrijden heeft voltooid, blijven de resultaten in de wedstrijdtafel staan en worden ze in het eindklassement meegeteld. De niet-gespeelde partijen van de speler worden getoond zoals hierboven. »De Geschillencommissie verwerpt met vijf stemmen voor en één onthouding de conclusies van het bestuur en verklaart dat het mogelijk is een rangschikking vast te leggen. Op het punt van de boetes is de Geschillencommissie het unaniem eens met de conclusies van het Bestuur en wijst het verzoek van de eisers af.Tot slot,De geschillencommissie beslist (1) de beslissing van de Raad van Bestuur nietig te verklaren.2) De KBSB de keuze te geven om de laatste twee ronden te spelen of een rangschiking op te stellen.3) De boetes blijven van kracht.4. De betaalde waarborgsom aan de verzoeker terug te geven.De GeschillencommissieFrank DeneyerKurt RosskampCedric SohetMichele D'EliaLuc OosterlinckPatrick Fryns"
De raad van bestuur van de KBSB dankt de leden van de Commissie voor Geschillen voor de uitgevoerde opdracht.
De Raad van Bestuur zal de beslissing van de Commissie verder onderzoeken en zal u spoedig op de hoogte brengen van het gevolg dat ze eraan zal geven.

Vriendelijke groet.
Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien