1ste Online Jeugdcriterium van Limburg 2020

Steven      15.09.2020

lichess.org • Free Online Chess
Criterium goes Lichess

Aankondiging Jeugdcriteria

Website "Criterium goes Lichess"

Om onze schakers nog de kans te geven om te schaken in de format van het criterium werd het inschrijvingsformulier wat herwerkt. Zo kunnen we de inschrijvingen voor de gekende reeks-indelingen doorsturen naar Lichess. Het toernooi van Limburg was in een uitgestelde versie voorzien op 4 oktober. We willen in de online formule een vast (herkenbaar) tijdstip hanteren om een online toernooi te organiseren (laatste zaterdag van de maand). Daarom wordt de online versie van het 'Criterium van Limburg' voorzien op zaterdag 26 september. Start om 9h stipt.

Per reeks dien je je éénmalig aan te melden (voor alle toekomstige toernooien), dit kan je enkel hier . (noot voor de ervaren Lichess-gebruiker: je kan niet aanmelden via de teampagina in Lichess).

"1ste Online Jeugdcriterium van Limburg 2020 " op Lichess: A-reeks B-reeks C-reeks D-reeks E-reeks F-reeks

Op onze website werd een pagina met bijkomende informatie gecreëerd. Omdat we willen rekening houden met de opmerkingen/suggesties van de ouders/trainers/schakers hebben we daar ook meteen een feedback formulier aangemaakt.

Het is de bedoeling elke laatste zaterdag van de maand een Lichess criterium toernooi in te richten.

Voor mensen die nog geen stamnummer hebben, kunnen een g-licentie nummer altijd aanvragen aan Coördinatoren criterium

Wie zich wilt uitschrijven uit deze mailadressen kan het altijd doen met een mailtje naar Luc Oosterlinck.

Groetjes

Glenn, Martin en Luc

Kalender

Zilveren Toren 2020 stopgezet na R7

Steven      11.09.2020

De Zilveren Toren competitie 2020 is definitief stopgezet na ronde 7. Het volledig bericht lees je onderaan. Rokade Westerlo eindigt zo in het klassement:

  • Westerlo 1 behaalt de 2de plaats in afdeling 1
  • Westerlo 2 behaalt de 7de plaats in afdeling 2
  • Westerlo 3 behaalt de 3de plaats in afdeling 4

Het volledige klassement vinden jullie op https://zt.schaakliga-antwerpen.be/

(onderstaand bericht van de toernooileider Liga Antwerpen)

Aan het begin van de zomer hadden we gepland om de resterende matchen van de Zilveren Toren 2020 te spelen begin oktober, in de hoop dat de toestand dan terug genormaliseerd zou zijn. Dat blijkt echter niet het geval, en momenteel lijkt het niet doenbaar om op de voorziene data te spelen. Daarom heeft het Ligabestuur beslist om het toernooi definitief stop te zetten, en de stand na ronde 7 (de laatste volledig afgewerkte ronde) als eindklassement aan te nemen.

Onze voornaamste motivatie om te proberen de matchen nog te spelen was dat een competitie natuurlijk vertekend wordt als niet alle ronden gespeeld zijn. Echter, als we nog verder zouden uitstellen zou dat hoe dan ook het geval zijn, omdat spelerslijsten niet meer kloppen, sommige ploegen al hebben laten weten dat ze toch forfait zouden (moeten) geven, enz. Bovendien is het nog steeds niet gegarandeerd dat een nieuwe datum die we zouden vastleggen later niet opnieuw ondoenbaar zou blijken.

Daarom lijkt het ons beter alle onzekerheid weg te nemen en de competitie definitief stop te zetten. Dit betekent dat Beveren de Zilveren Toren 2020 wint. Allicht niet op de manier die zij zelf liefst gezien hadden, maar toch ook niet onverdiend want ze waren aan een sterk seizoen bezig. Een overzicht van de andere prijswinnaars is te vinden in bijlage, prijzen zullen later bezorgd worden. De volledige stand na ronde 7 is te vinden op de ZT website.
Dit betekent ook dat de penningmeester binnenkort de facturen zal opsturen voor boetes en gastspelers; zo blijft dat ook niet eindeloos in de lucht hangen.

Voor volgend seizoen is het nog niet duidelijk wat er zal kunnen georganiseerd worden als provinciaal team toernooi. We zouden graag een toernooi inrichten voor de spelers die dit willen, al zal dat allicht met veel minder deelnemers zijn dan anders. Het zou voor ons nuttig zijn mochten jullie kunnen laten weten of er bij jullie leden interesse is om een Zilveren Toren te spelen in het voorjaar, als dat onder de huidige condities is. Als wij een idee hebben hoeveel interesse er is, kunnen we zien wat de mogelijkheden zijn.

Zuiderkempen - uitslagen en klassement na ronde 1

Steven      04.09.2020

19 schakers melden zich aan om de eerste ronde van het Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2020 aan te vangen. Het aanmelden verliep heel vlot, om 20u15 waren alle partijen gestart.

Jullie vinden de uitslagen van Ronde 1, tesamen met het klassement, terug op https://www.rokadewesterlo.be/zuiderkempen2020-klassement-uitslagen

Heb je meegespeeld tijdens ronde 1? Weet dat je jezelf voor elke ronde dient aan te melden. De spelers aangemeld voor ronde 2 vinden jullie op https://www.rokadewesterlo.be/event/zuiderkempen-r2-3

Speelde je niet mee tijdens ronde 1? Het is nog niet te laat om in te schrijven voor ronde 2 e.v. Alle toernooi-informatie vind je op https://www.rokadewesterlo.be/Zuiderkempen2020

Update NIC na BAV KBSB

Steven      30.08.2020

De KBSB hield gisteren een Buitengewone Algemene Vergadering. Eén van de agenda-punten op deze vergadering was de afwerking van het Interclub-seizoen 2019-2020.

Op de vergadering is beslist om de resterende twee rondes (R10 & R11) pas in te richten wanneer er een Covid-19 vaccin beschikbaar is.

Dit betekent ook dat er momenteel geen enkele uitspraak kan gedaan worden omtrent een volgende seizoen. Immers, het nieuwe seizoen kan pas starten na het einde van het vorige.

Matei vertegenwoordigt België in de Stokes Cup

Johan      27.07.2020

In Engeland is de Glorney Cup van start gegaan. Dit is een landentornooi (Engeland, Wales, Schotland, Ierland, Nederland en België) voor onder 18-jarige spelers, 5 borden.

Als nevenevenement word ook de Stokes Cup georganiseerd voor spelers jonger dan 12 jaar. Onze clubgenoot Matei verdedigt in deze Cup voor België het eerste bord.

Meer informatie kan je vinden op: https://www.glorneycupchess.org/?fbclid=IwAR35aiF057UT_5owJcFyISbbqiLVMs1ioDaHRZETLgeRI_lueX9cnpi2SNI

Succes Matei!

Interclub 2019 - 2020: R10 & R11 nog te spelen

Steven      20.07.2020

Wij ontvingen zopas onderstaand bericht omtrent de Interclub competitie 2019 - 2020. Meer informatie volgt later, maar dat het komende interclub seizoen er fundamenteel anders zal uitzien, staat nu al vast.

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid,

In het geschil tussen het bestuursorgaan van de KBSB en de 9 kringen die onze beslissing van 21/03/2020 hebben aangevochten (voor een overzicht zie https://www.frbe-kbsb-ksb.be/api/filecontent/20200620%20PV%20OA%20-%20Verslag%20BO__066242.pdf), heeft de Beroepscommissie op zaterdag 18/07/2020 een beslissing genomen.

Dit zijn de belangrijkste elementen van de beslissing van de Beroepscommissie:

  • De laatste twee rondes moeten worden gespeeld;
  • Het volgende seizoen kan pas beginnen als het seizoen 2019-2020 voorbij is;
  • De selectie voor de Europese Clubs Cup is, tenzij de laatste 2 ronden gespeeld zijn, gebaseerd op de rangschikking na de 9e ronde van het seizoen 2019-2020 (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/klas09.pdf);
  • De spelerslijst van het seizoen 2019-2020 blijft van kracht voor de laatste 2 ronden. De gemotiveerde beslissing zal u worden meegedeeld zodra wij deze schriftelijk hebben ontvangen.

Het Bestuursorgaan zal spoedig met meer details afkomen over de voortzetting van de NIC's, want men dient rekening te houden met de Covid-19!

U kunt alle te spelen wedstrijden terugvinden in het bestand https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/NationaalInterclub2019-2020_Uitslagen.xlsm of in de Interclubs Manager (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/Result.php).

In afwachting wil ik uw aandacht nog eens vestigen op de volgende onderwerpen:

NIEUW BIS!
Wist u dat de transferperiode al is begonnen op 01/06/2020 (zie https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionJOUEURS/ListeTransferts.php?EN_COURS=yes)?
In zijn vergadering van 11/07/2020 heeft het Bestuursorgaan van de KBSB, gezien de uitzonderlijke situatie ten gevolge van de Covid-19, beslist deze periode te verlengen tot en met 31/08/2020. De Players Manager (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionCOMMON/Gestion.php) zal spoedig worden aangepast om deze verwerking online mogelijk te maken.
Dat wil zeggen dat als u een transfer wilt doorvoeren, met andere woorden een speler van een andere club in uw club inschrijven, u dit kan blijven doen in de Players Manager tot 31/08/2020.

Vriendelijke groet.

Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien