BTW-vrijstelling sport

Steven      20.10.2018

Na een recent arrest worden lidgeld van schaken niet langer vrijgesteld van BTW op basis van de ‘niet te verwaarlozen lichamelijke component’. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de lidgelden die de schaakclubs betalen aan de koepelfederaties (Liga, VSF, KBSB).

Alle details vinden jullie op https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_spffin/document/circ_legtva20180629_2018C84-nl

Gelet op de recente rechtspraak past de administratie met ingang van 01.01.2019 haar standpunt in die zin aan dat alleen activiteiten die worden gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component onder het begrip sport vallen. Bijgevolg kan schaken, kaarten, gamen en andere gelijkaardige activiteiten niet langer vrijgesteld worden van de btw. Op de toepassing van de vrijstelling in het verleden zal evenwel niet worden teruggekomen.

Reactie