Informatie omtrent het BK 2014

Steven      05.02.2014

Informatie over het Belgisch Kampioenschap 2014, van Luc Cornet:

Allen,

Aangezien er geen organisatoren gevonden werden die het BK 2014 willen organiseren, heeft de RvB van de KBSB in samenspraak met CREC (Cercle Royal des Echecs de Charleroi) het volgende beslist. Het BK wordt gehouden tijdens het TIPC (Tournoi International du Pays de Charleroi) te Roux volgens het karakter van dat toernooi. Dit toernooi vindt plaats vanaf zaterdag 26 juli tot en met zaterdag 2 augustus. Echter aangezien vanaf vrijdag 1 augustus de FIDE-Olympiade in Tromso (Noorwegen) plaats vindt, is er dus een overlapping. Bijkomend is beslist dat CREC eveneens het BK experten en het BK dames organiseert van zaterdag 5 juli tot en met zondag 13 juli (locatie is nog niet exact bepaald: CREC is op dit moment aan het onderhandelen met 3 hotels in de streek van Charleroi om de beste zaal te vinden en om de beste condities te krijgen om er het kampioenschap te laten plaats vinden. Deze informatie zal zo snel mogelijk op de websites van de KBSB en van CREC gecommuniceerd worden.).

Enkele bemerkingen hierbij:
· Het BK experten en BK dames wordt gespeeld conform de huidige reglementen (o.a. 9 rondes op 9 dagen, speeltempo (Fishertempo van 1u30 voor 40 zetten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij met toevoeging van 30 secondes per gespeelde zet vanaf zet 1)).

· Gezien dat de voorgaande jaren er altijd problemen zijn geweest met het vormen van een gesloten kampioenschap dames, beslist de VNT op maandag 02/06/2014 (dit is na het OLHH-weekend waar de VSF en de FEFB hun kampioenschappen houden), in geval er op dat moment GEEN 9 vrouwelijke deelnemers zich hebben ingeschreven, om het BK dames niet te laten plaats vinden tussen 5 en 13 juli, maar wel in het open BK tijdens het TIPC (tussen 26 juli en 2 augustus). Hierbij dient wel gezegd te worden dat alle vrouwelijke deelnemers die meedoen aan de FIDE-Olympiade en hierdoor niet aan het BK kunnen meedoen, gelijkgesteld worden alsof ze aan het BK zouden hebben meegedaan. Dit om volgens de reglementen geen problemen te scheppen met kandidaturen voor toekomstige uitzendingen.

· Het BK open en in geval de beslissing genomen wordt om de periode van het BK dames te verplaatsen naar de periode van het BK open, het BK dames worden gespeeld conform het karakter van het TIPC. Dit houdt voor dit jaar o.a. in:

– Dit toernooi staat open voor alle aangeslotenen bij de KBSB en voor alle buitenlandse spelers. De enige restrictie is dat een buitenlander een FIDE-ID moet hebben (die niet geschrapt werd door hun federatie). De titel van Belgisch kampioen(e) wordt echter wel gegeven aan de hoogst eindigende speler (speelster) die volgens het huidig reglement hiervoor in aanmerking komt.

– Het toernooi begint op zaterdag en eindigt op zaterdag met maandag twee rondes.

– Aanvangsuur is dagelijks 15u, behalve de slotronde op zaterdag die om 10u begint en de maandag waar de rondes om 10u en 17u beginnen.

– Het speeltempo bedraagt 2u 40 zetten en 1u QPF.

– Enkele Sofia-regels zijn van kracht (meer details later).

– In de eerste rondes wordt er gewerkt met versnelde paringen (meer details later).

– De prijsverdeling (voor het BK en voor het TIPC) zal zo snel mogelijk op de websites van de KBSB en van CREC gecommuniceerd worden.

Samenvatting:
· BK Experten: van za. 5 juli t.e.m. zo. 13 juli (juiste locatie wordt nog doorgegeven)

· BK Dames: van za. 5 juli t.e.m. zo. 13 juli (juiste locatie wordt nog doorgegeven)  echter op ma. 2 juni wordt bepaald of dat dit doorgaat: indien er 9 deelnemers zijn of meer, dan blijft dit zo; anders wordt de periode verplaatst naar die van het BK open

· BK Open = TIPC: van za. 26 juli t.e.m. za. 2 augustus te Roux

De bestuurders realiseren zich dat sommige spelers uit het open al hun verlof hebben ingediend in functie van de vroeger doorgegeven periode of dat specifiek bij de dames er nog een periodewijziging kan plaats vinden met eveneens gevolgen voor hun verlof. Wij verontschuldigen ons enorm voor de ongemakken die onze beslissingen met zich meebrengen. Maar deze beslissingen zijn genomen ten eerste in samenspraak met de enige organisator die bereid gevonden werd om het BK te hosten, ten tweede met het doel om überhaupt de Belgische Kampioenschappen te kunnen laten plaats vinden en ten derde volgens een manier waardoor zoveel mogelijk spelers toch aan het BK kunnen deelnemen.

Ik hoop jullie hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Luc Cornet
[…]
Verantwoordelijke Nationale Toernooien.

Sven
06.02.2014 - 12:06

Verdoemme, da’s een tornooi minder van ‘t jaar.

Beantwoorden

Reactie