Laat jouw lidgeld deels terugbetalen door je ziekenfonds

Steven      27.11.2022

Wist je dat ziekenfondsen vaak lidgelden aan sportclubs (deels) terugbetalen? Vaak volstaat het hiervoor een document te laten invullen met jouw gegevens, ondertekend door de sportclub.

Het is aan alle leden individueel om na te gaan of terugbetaling mogelijk is. Bezorg de nodige documenten aan onze penningmeester.

Reactie