NIC – update R10 & R11 + kalender nieuw seizoen!

Steven      06.01.2021

14/12/2020: op zijn vergadering van 14/12/2020 heeft het BO van de KBSB de kalender van het volgende seizoen (NIC 2021-2022) vastgelegd, evenals de data van de laatste twee rondes van het seizoen 2019-2020 (zie hieronder).

Een idee was om deze laatste twee rondes te plannen in mei of juni 2021, maar het BO van de KBSB wilde niet het risico nemen om deze twee rondes opnieuw uit te stellen vanwege een mogelijke verlenging van de gezondheidscrisis in verband met de Covid-19.

Het BO van de KBSB besliste daarom om in september 2021 gezond van start te gaan.

De laatste twee rondes worden begin september gespeeld en het nieuwe seizoen kan eind oktober beginnen.

Er worden zes weken uitgetrokken voor de administratieve formaliteiten in verband met de voltooiing van dit tweejarige seizoen en de voorbereiding van het volgende seizoen.

Let op! Deze periode van zes weken is korter dan normaal en vereist uw minitieuse aandacht om de overgang succesvol te laten verlopen.

Enquête

  • Het seizoen 2019-2020 is nog niet voorbij. De laatste twee ronden en het eindklassement hebben veel inkt doen vloeien. Het BO van de KBSB is er zich van bewust dat sommige clubs het gevoel hebben dat ze niet zijn gehoord in de beslissingen die zijn genomen. U kan ons uw mening laten weten door een paar vragen te beantwoorden, zodat we ervan zouden kunnen leren voor de toekomst.
  • U vindt deze vragen in de volgende enquête.

Laatste twee rondes NIC 2019-2020

Wedstrijden en data

U kunt alle wedstrijden van rondes 10 en 11 vinden in het excelbestand of in de Interclubs Manager.

De laatste twee rondes worden begin september gespeeld en het nieuwe seizoen kan eind oktober beginnen. U vindt alle data in de onderstaande tabellen.

Ik wil uw aandacht vestigen op de mogelijkheid om uw matchen van rondes 10 en 11 van het seizoen 2019-2020 op voorhand te spelen. In deze uitzonderlijke omstandigheden kunt u zelfs overwegen om ze een paar maanden eerder te spelen.

Artikel 29d van de WDT bepaalt immers dat: “*Clubs hebben de mogelijkheid om, mits onderling akkoord, de datum en/of het uur van hun ontmoeting te vervroegen of de plaats ervan te wijzigen. Dit akkoord is geldig mits het schriftelijk (of per fax of per mail) met ontvangstbevestiging aan de Verantwoordelijke Nationale Toernooien werd gemeld zeven dagen voor de nieuw voorziene datum en behoudens verzet van laatstgenoemde drie dagen voor de nieuw voorziene datum. Alle partijen van een ontmoeting moeten op dezelfde plaats, dag en uur plaatsgrijpen. Enkel in geval van bewezen overmacht kan de Verantwoordelijke Nationale Toernooien anders beslissen.*”

Beleid ten opzichte van de forfaits

Het spreekt voor zich dat de omstandigheden waarin deze laatste twee rondes moeten worden gespeeld uitzonderlijk zijn, wegens de enorme onderbreking van bijna anderhalf jaar. Ik herinner eraan dat deze twee rondes aanvankelijk gepland waren op 15/03/2020 en 29/03/2020!

Het BO van de KBSB is zich ervan bewust dat sommige clubs moeilijkheden kunnen ondervinden bij het vervullen van die opdracht, door een gebrek aan middelen of motivatie: veel van hun spelers zullen in de tussentijd de club verlaten hebben of misschien niet meer beschikbaar zijn of een elo hebben die helemaal niet overeenkomt met de plaats die ze innemen in de twee jaar oude spelerslijst.

Het is om deze redenen dat, hoewel de boetes voor forfaits van kracht zullen blijven, de co-VNT mild zal zijn, op voorwaarde dat het forfait vooraf wordt aangekondigd en formeel wordt gemotiveerd.

De Co-VNT zal minder tolerant zijn voor onaangekondigde forfaits die onnodige verplaatsingen van tegenstanders tot gevolg zullen hebben.

Het is nuttig om te onthouden dat een ploegforfait als vooraf aangekondigd wordt beschouwd, als het ten minste 24 uur voor het begin van de match aan de ploegverantwoordelijke van de tegenpartij wordt meegedeeld en dat een bordforfait als vooraf aangekondigd wordt beschouwd, als het voor middernacht aan de ploegverantwoordelijke van de tegenpartij wordt meegedeeld voor ontmoetingen in de 1e afdeling en voor 10 uur voor ontmoetingen in de andere afdelingen (zie hier).

Deze mededeling kan via mail of een ander (elektronisch) middel plaatsvinden, mits de ontvanger het bericht ontvangt (met een kopie voor info aan het co-VNT). Als de verantwoordelijke van de tegenpartij niet onmiddellijk de ontvangst bevestigt, wordt het sterk aangeraden om hem/haar te bellen.

Het is belangrijk dat de verantwoordelijke van de tegenpartij de tijd heeft om zijn eigen speler te verwittigen, aangezien de tegenstander van de speler die verliest niet verplicht is om voor het schaakbord te verschijnen.

Ondanks de ongewone omstandigheden van dit einde seizoen, zou het BO van de KBSB het zeer op prijs stellen als de clubs ernaar zouden streven om de forfaits tot een minimum te beperken en een competitieve en sportieve geest te tonen tijdens deze laatste twee rondes, zelfs als er weinig op het spel staat.

Spelerslijst

In overeenstemming met de beslissing van de Beroepscommissie zullen de laatste twee rondes worden gespeeld op basis van de spelerslijsten die gelden voor het seizoen 2019-2020, ongeacht het al dan niet lid zijn van de spelers op het moment dat de laatste twee rondes worden gespeeld.

Een speler die getransfereerd is of niet ingeschreven is bij de KBSB zal dus deze laatste twee rondes mogen spelen, zolang hij op de spelerslijst staat van de club waarvoor hij speelt.

Artikel 3i van het WR voorziet dat “*Een speler die deelneemt aan een competitie of toernooi dat meetelt voor nationale elo dient aangesloten te zijn bij een Belgische of buitenlandse club. Zendt een organisatie toch resultaten door van een niet-aangesloten speler voor nationale eloverwerking, dan wordt die speler ter persoonlijke titel ingeschreven op kosten van de organiserende club of instantie. In geval van ploegencompetitie is het lidgeld verschuldigd door de club die de speler opstelt in de competitie.*”

Artikel 31d van het WR voorziet daarenboven dat “*Om te mogen opgesteld worden, moet een speler aangesloten zijn bij een club die lid is van de KBSB.*”

Bij wijze van uitzondering gelden deze verplichtingen niet tijdens de laatste twee rondes, maar de speler die geen KBSB-licentie heeft, zal in geen enkele andere competitie kunnen spelen die in artikel 3i wordt bedoeld.

De ontmoetingen van rondes 10 (05/09/2021) en 11 (12/09/2021) tellen mee voor de FIDE elo en de nationale elo van 01/10/2021.

Twee laatste rondes NIC 2019-2020

ICNR10 R11 931688

Voorbereiding van het seizoen NIC 2021-2022

Transition

Kalender van het seizoen NIC 2021-2022

2021-22

Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien
0496/21.46.73

Reactie

Meer schaakstukken over interclub 2019-2020 interclub 2021-2022

admin

Interclub R5

Stief     01.05.2022     2

Eupen 2 – Westerlo 1 Na een lang uitgerokken seizoen gaan wij op 1 mei voor de laatste keer aan…

Lees meer
IMG 20220424 WA0005

Interclub R11

Stief     25.04.2022     3

Poppenmeester Pieter heeft zijn werk gehad aan de ploegopstellingen voor de tiende ronde. Uiteindelijk trok een garde dino’s met Yoeri…

Lees meer
admin

Interclub R4+R10: Westerlo 1 zeker van behoud

Stief     27.03.2022     4

Ronde 4 (20 maart): Westerlo 1 – Namur 1 Een inhaalronde voor de vierde ronde die in volle coronatijd werd…

Lees meer

Interclub Ronde 9

Steven     13.03.2022     2

Westerlo 1 – CRELEL 2 Een nieuwe ronde, een overwinning voor Westerlo 1. Vijf tegen drie werd het in eigen…

Lees meer