Rokade Westerlo – omvorming van feitelijke vereniging naar VZW

Steven      22.06.2021

Het bestuur van Rokade Westerlo heeft de intentie om de club om te vormen van een feitelijke vereniging naar een VZW, en dit vanaf 1 september 2021. De overgang naar een VZW brengt verschillende voordelen met zich mee:

  1. de VZW is een rechtspersoon die, naast de bestuurdersverantwoordelijkheid, het risico en de persoonlijke aansprakelijkheid van de oprichters (Steven & Stief) beperkt
  2. de VZW laat toe om boekhoudkundig een betere conformiteit met de BTW administratie te bekomen
  3. de VZW geniet een groot vertrouwen in de overheids- en bedrijfswereld en faciliteert het bekomen van subsidies en samenwerkingen

We bereiden als bestuur deze overgang voor, en plaatsen deze op de agenda van de Algemene Vergadering (27 augustus 2021). We bespreken dan samen de overgang. Bemerk dat het niet de bedoeling is om op dat ogenblik nog wijzigingen aan de statuten aan te brengen. Indien je opmerkingen of suggesties hebt, bespreek je deze dus best vooraf met één van de bestuursleden.

Voor leden betekent dit dat ze zich, vanaf het nieuwe werkingsjaar (september 2021 – augustus 2022):

Johan
23.06.2021 - 09:59

Nu ik er aan denk, hebben jullie er al aan gedacht om een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid te nemen?

Beantwoorden
Steven
23.06.2021 - 18:41

Ja, maar gegeven het (beperkt) risico dat we lopen door de aard van onze activiteiten, hebben we totnogtoe geoordeeld dat dat niet nodig is.

Beantwoorden
Johan
22.06.2021 - 11:55

“Art. 9 Elk lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij brief of e-mail aan de Raad van Bestuur ter kennis te worden gebracht. In geen geval geeft uittreding uit de vereniging recht op teruggave van (een deel van) reeds betaalde lidgelden.”

Vind ik nogal een strenge regel. Maar misschien is mijn definitie van lid anders dan die van jou. Als een lid niet meer wenst toe te treden tot de club vind ik ontslag bij brief of e-mail niet nodig. Het niet meer betalen van het lidgeld zou genoeg moeten zijn.

Tevens mag men niet vergeten om elke bestuurslid wissel te laten publiceren wat de nodige administratie vereist.
Ook is een Raad van Bestuur vzw verplicht om uit drie personen te bestaan, namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beantwoorden
Steven
22.06.2021 - 12:55

Hey Johan,

ik antwoord ff apart op jouw beide opmerkingen:

“Art. 9 Elk lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij brief of e-mail aan de Raad van Bestuur ter kennis te worden gebracht. In geen geval geeft uittreding uit de vereniging recht op teruggave van (een deel van) reeds betaalde lidgelden.”

Vind ik nogal een strenge regel. Maar misschien is mijn definitie van lid anders dan die van jou. Als een lid niet meer wenst toe te treden tot de club vind ik ontslag bij brief of e-mail niet nodig. Het niet meer betalen van het lidgeld zou genoeg moeten zijn.

→ het is perfect mogelijk om als lid gewoon je lidgeld niet meer te betalen, en daarmee je lidmaatschap te stoppen (op het einde van het lopende boekjaar). Immers, Art 7 geeft aan dat je pas lid bent indien je lidgeld betaald is.

Tevens mag men niet vergeten om elke bestuurslid wissel te laten publiceren wat de nodige administratie vereist.
Ook is een Raad van Bestuur vzw verplicht om uit drie personen te bestaan, namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

→ klopt, hier zijn we ons van bewust. Kleine nuance: 3 bestuurders zijn nodig, maar de rol van de bestuurders is niet ingevuld, dat hoeven niet per se voorzitter, secretaris en penningmeester te zijn. We hebben momenteel ‘bewust’ geen lijst van functies in de statuten gezet, om de vrijheid te houden om die eenvoudig te wijzigen. Blijft wel een feit dat de bestuurders jaarlijks door de AV benoemd worden.

Beantwoorden

Reactie

Meer schaakstukken over Rokade Westerlo VZW