Schaakinitiatief Vlaanderen VZW (SIV)

Steven      18.09.2022

Schaakinitiatief Magazine

SIV heeft in het verleden een magazine uitgegeven, Schaakinitiatief Magazine. Je kan hieronder alle edities terugvinden.

Enquete ledenbladen VSF

Het Schaakinitiatief Magazine is enkele maanden uitgegeven gelijktijdig met Vlaanderen Schaakt Digitaal. In de onderstaande enquête wordt gepolsd naar tevredenheid van de lezers van beide magazines.

Reactie