Update NIC 2019 – 2020

Steven      04.06.2020

Dit bericht is zopas verspreid, naar aanleiding van uitspraak Commissie voor Geschillen in verband met de manier van beëindiging en reeksindeling NIC 2019 – 2020 / NIC 2020 – 2021.

kbsb

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid,

 • In mijn bericht “duodecies” van 22/03/2020 heb ik u op de hoogte gebracht van de beslissing van de raad van bestuur van de KBSB van de dag voordien, die als volgt kan worden samengevat:
 • Het NIC-seizoen 2019-2020 is beëindigd na de 9e ronde op 08/03/2020;
 • De rondes 10 en 11 gaan niet door;
 • De wedstrijden van de 11e ronde die vooraf, voor de 1ste ronde, zijn gespeeld, worden meegeteld voor de elopunten;
 • Dit seizoen zullen er geen kampioenen, geen stijgers en geen dalers zijn;
 • Er worden geen prijzen uitgedeeld (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/boetes-amendes19-20.html);
 • De sancties die in de loop van dit seizoen zijn opgelegd, alsook de boetes en schadeloosstellingen worden behouden (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/boetes09.html);
 • Kringen zullen hun ploegen van dit seizoen gratis kunnen herinschrijven voor het volgende seizoen (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/Kalender_2020-2021_Goedgekeurd_20191026.html);
 • Als ze van plan zijn om meer ploegen in te schrijven, zullen ze het verschil betalen;
 • Als ze van plan zijn om ploegen terug te trekken, zal het verschil worden terugbetaald;
 • Clubs zullen hun ploegen kunnen inschrijven in dezelfde afdelingen waar ze aan het begin van het seizoen 2019-2020 recht op hadden (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/kalender_2019_2020_versie_9_20190922.xlsx);
 • Deze “reset” betekent echter niet dat de afdelingen en de reeksen identiek zullen zijn – ze kunnen worden herschikt volgens de wensen van de clubs en geografische criteria;
 • De internationale selecties (ECC) zullen opnieuw worden gemaakt op grond van de eindrangschikking van het seizoen 2018-2019 (https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/18-19/ICN_NIC_2018_2019_Apercu_Overzicht.html).
 • Op 05/04/2020 hebben negen clubs een collectief beroep ingesteld bij de Commissie voor Geschillen tegen deze beslissing van de raad van bestuur van de KBSB.
 • In hoofdorde vorderde de verzoeker de volledige intrekking van de beslissing van de raad van bestuur, zodat de laatste twee ronden van de interclubs kunnen worden gespeeld, en, subsidiair, indien de hoofdvordering van de verzoekers niet kan worden toegewezen, moet de rangschikking die tot stand is gekomen na de eerste negen ronden in aanmerking worden genomen, ook al betekent dit dat de beslissing moet worden gebaseerd op een resultaat uitgedrukt in een percentage in de reeksen in vijfde afdeling, waar niet alle ploegen evenveel wedstrijden hebben gespeeld.
 • De rangschikking na de eerste negen ronden is als volgt: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/klas09.pdf.
 • Om zo dicht mogelijk bij de procentuele prestatie te komen is het voldoende om een 4-0 toe te voegen ten gunste van de ploegen die niet hetzelfde aantal wedstrijden hebben gespeeld, wat het volgende eindklassement oplevert: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/19-20/klas11.pdf.

De Commissie voor Geschillen heeft op zaterdag 30/05/2020 om 14.15 uur een hoorzitting per videoconferentie gehouden, waarop het bestuur van de KBSB (de tegenpartij), vertegenwoordigd door de VNT, en de verzoeker (de negen clubs) de gelegenheid hebben gekregen om hun standpunt over de zaak kenbaar te maken.
De Commissie voor Geschillen heeft vervolgens beraadslaagd en ons haar besluit op 02/06/2020 meegedeeld.

Hier volgt een vertaling van de beslissing:
“Aan het bestuur van de KBSB (Koninklijke Belgische Schaakbond)Naar aanleiding van de klacht die op 4 april is ingediend door de partijen met de volgende stamnummers: 621, 114, 260, 465, 471, 541, 607, 909, 627De commissie is op zaterdag 30 mei om 14.15 uur bijeengekomen.De commissie was samengesteld uit Michèle d’Elia, Kurt Rosskamp, Luc Oosterlinck, Cédric Sohet en Frank Deneyer.De vergadering begon om 14:32 uur en eindigde om 15:35 uur.Aanwezig op deze vergadering, Luc Cornet, Laurent Wery, VictorSchleck, Raphael Sproten, Stephane Jassin, Willem Penninck,Marcel Lafosse, Valeer Maes, Sergio Zamparo, Dave Remijsen,Patrick Wautelet, Timothy de Rycke, Martijn Maddens, Martin Deschepper, Bart Persoons, Wessel van Kessel, Bert van Ael en Ludovic Hias.Na verzoekers te hebben gehoord en rekening houdend met de nota met opmerkingen van de raad van bestuur van 30 mei.Wat de ontvankelijkheid van de klacht betreft, heeft de commissie de klacht met vijf stemmen voor en één onthouding ontvankelijk en gegrond verklaard.Wat betreft de annulering van het toernooi.Noch in de Belgische regels van de NIC’s, noch in het FIDE-reglement wordt de situatie als gevolg van de COVID-19 vermeld, zodat het toernooi alleen door de hoofdscheidsrechter kan worden gestopt, in geen geval de annulering.Op grond van deze feiten vernietigt de Geschillencommissie de beslissing van de Raad van Bestuur met vijf stemmen voor en één onthouding. Over het feit dat we een rangschikking kunnen vastleggen.Op basis van de FIDE-regels art8 Unplayed games en 8.2.2“Speler” in 8.1 -8.3.3, omvat een “team” waar nodig.“Als een speler ten minste 50% van zijn wedstrijden heeft voltooid, blijven de resultaten in de wedstrijdtafel staan en worden ze in het eindklassement meegeteld. De niet-gespeelde partijen van de speler worden getoond zoals hierboven. »De Geschillencommissie verwerpt met vijf stemmen voor en één onthouding de conclusies van het bestuur en verklaart dat het mogelijk is een rangschikking vast te leggen. Op het punt van de boetes is de Geschillencommissie het unaniem eens met de conclusies van het Bestuur en wijst het verzoek van de eisers af.Tot slot,De geschillencommissie beslist (1) de beslissing van de Raad van Bestuur nietig te verklaren.2) De KBSB de keuze te geven om de laatste twee ronden te spelen of een rangschiking op te stellen.3) De boetes blijven van kracht.4. De betaalde waarborgsom aan de verzoeker terug te geven.De GeschillencommissieFrank DeneyerKurt RosskampCedric SohetMichele D’EliaLuc OosterlinckPatrick Fryns”
De raad van bestuur van de KBSB dankt de leden van de Commissie voor Geschillen voor de uitgevoerde opdracht.
De Raad van Bestuur zal de beslissing van de Commissie verder onderzoeken en zal u spoedig op de hoogte brengen van het gevolg dat ze eraan zal geven.

Vriendelijke groet.
Sergio Zamparo
Co-Verantwoordelijke Nationale Toernooien

Reactie

Meer schaakstukken over interclub 2019-2020

R10-R11

NIC – update R10 & R11 + kalender nieuw seizoen!

Steven     06.01.2021

14/12/2020: op zijn vergadering van 14/12/2020 heeft het BO van de KBSB de kalender van het volgende seizoen (NIC 2021-2022)…

Lees meer
kbsb

Interclub 2019 – 2020: R10 & R11 nog te spelen

Steven     20.07.2020

Wij ontvingen zopas onderstaand bericht omtrent de Interclub competitie 2019 – 2020. Meer informatie volgt later, maar dat het komende…

Lees meer
kbsb

Bericht in verband met de Nationale Interclub

Steven     25.06.2020

Beste NIC-verantwoordelijke of bestuurslid, tengevolge een beslissing van 16/06/2020 heeft het bestuursorgaan van de KBSB beroep aangetekend tegen de beslissing…

Lees meer
IMG 6279

Interclub ronde 11 + eindklassement

Steven     12.09.2021

In de laatste ronde van het vorige interclub seizoen, heeft Westerlo 1 verloren van Leuven. Ondanks de nederlaag, spelen we volgend jaar opnieuw in afdeling 2. Westerlo 2 won van Overpelt.

Lees meer